Cornus 2013

وای از اولم اشتباهی بودم ...

آهای بند گان پاکنها د مژده با د که به مهمانی خدا فراخوانده شده ا

 

ای آنکه نگه دوخته بر بزم خدایی

 خوش باش بر این شیوه که نور دل مایی

 

پیداست از این حال که دلداده اویی

 زیباست چه بسیار که از خویش رهایی
 

 

 

 

ای آنکه نگه دوخته بر بزم خدایی

خوش باش بر این شیوه که نور دل مایی

 

پیداست از این حال که دلداده اویی

زیباست چه بسیار که از خویش رهایی
 

نشنیده ای آیاکه زند جارچی عرش

گلبانگ, که بازای, که مهمان خدایی
 

ماه رمضان آمده و مائده بر پاست

دعوت همگا نیست چرا زود نیایی
 

آن به که زهر خوان دگر چشم بپوشی

زیباست بر افطاز خدا لب بگشایی
 

غافل منشینید که در عرش خبر هاست

چتری به سر آرید که فری است همایی
 

خوان کرمش مائده هردو جهانست

آن به که بر این سفره گسترده در آیی
 

گاهیست به پدرام چرا قدر ندانی

ماهیست همه بدر چرا ماه نپایی
 

یک شب که بمقدار به عمریست برابر

آنرا زچه هر سال به عمرت نفزایی؟
 

خیل ملک آید به سلام تو در این شب

حیف است که بر خاک تو رخسار نسایی
 

آرند و د مانند به هر روح روانی

آیند و رسانند به هر گوش ندایی
 

تا صبحد مان پیش تو مانند به تکریم

هر لحظه به سازی و نوازی و نوایی
 

تنها نه فقط قدر تو تقدیر نمایند

برای خواندن بقیه این شعر زیبا 

 بر درد دلت میرسد از غیب دوایی
 

گیرند به تکلیف تو ازحور کنیزی

 بخشند به تشریف تو از نور قبایی
 

جویند به رضوان تو در قرب مقامی

 سازند به تمکین تو در خلد سرایی
 

بر ره سپران مژده همین بس که به فرجام

 با روزه برد راه سپر راه به جایی
 

دعوت که به مهمانی قرب است عزیزان

 آن کس بپذیرد که بر او نیست ریایی
 

ناظم نه طمعکار سراید غزل اما

 هر گفته برد اجری و هر کرده جزایی

تاریخ ارسال: جمعه 30 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 02:32 | نویسنده: فاطیما | چاپ مطلب 6 نظر